Czarne Pola

RSS
Ciekawostka z JoeMonstera, która zmusiła mnie do poszukania tego obrazu.

Stańczyk, nadworny błazen Zygmunta I i Zygmunta Augusta, kiedyś był  świadkiem sporu o to, jaki zawód ma najwięcej swoich przedstawicieli.  Postanowił udowodnić, że najwięcej mamy lekarzy. Obwiązał więc chustą  twarz, udając ból zęba, i zaczął krążyć po Krakowie. Mieszczanie,  współczujący popularnemu i lubianemu trefnisiowi, zaczęli udzielać mu  różnych rad, które ten skwapliwie zapisywał. Po powrocie do zamku zakład  wygrał bez trudu. Po latach owa scenka stała się tematem młodzieńczego  obrazu Jana Matejki, przechowywanego dziś w krakowskim domu artysty.

Ciekawostka z JoeMonstera, która zmusiła mnie do poszukania tego obrazu.

Stańczyk, nadworny błazen Zygmunta I i Zygmunta Augusta, kiedyś był świadkiem sporu o to, jaki zawód ma najwięcej swoich przedstawicieli. Postanowił udowodnić, że najwięcej mamy lekarzy. Obwiązał więc chustą twarz, udając ból zęba, i zaczął krążyć po Krakowie. Mieszczanie, współczujący popularnemu i lubianemu trefnisiowi, zaczęli udzielać mu różnych rad, które ten skwapliwie zapisywał. Po powrocie do zamku zakład wygrał bez trudu. Po latach owa scenka stała się tematem młodzieńczego obrazu Jana Matejki, przechowywanego dziś w krakowskim domu artysty.